Privacy verklaring

Kop ICT BV (Kop Groep) gevestigd en kantoorhoudende te Leerdam (4143HV) aan de Techniekweg 18,hierna te noemen “Kop ICT BV (Kop Groep)” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Kop ICT BV (Kop Groep) verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Kop ICT BV (Kop Groep) u over de manier waarop Kop ICT BV (Kop Groep) uw persoonsgegevens verwerkten hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Kop ICT BV (Kop Groep) worden aangeboden op Kop ICT & Telecom.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Kop ICT BV (Kop Groep) gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Kop ICT BV (Kop Groep) past wat u op Kop ICT & Telecom ziet aan op uw interesses. Kop ICT BV (Kop Groep) gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adressen cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Klantenservice
  U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen,maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Kop ICT BV (Kop Groep) registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Kop ICT BV (Kop Groep)gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 3. Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Kop ICT BV (Kop Groep) heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Kop ICT BV (KopGroep) samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Kop ICT BV (Kop Groep) meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@kopgroep.eu.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Kop ICT BV (Kop Groep) geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:a) De doorgifte geschiedt aan een door Kop ICT BV (Kop Groep) voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Kop ICT BV (Kop Groep) een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;b) Kop ICT BV (Kop Groep) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties .

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Kop ICT BV (Kop Groep) maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Kop ICT BV (Kop Groep) ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naarinfo@kopgroep.eu of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website,omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Kop ICT BV (Kop Groep) tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Kop ICT & Telecom werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Kop ICT BV (Kop Groep)

 1. Kop ICT BV (Kop Groep) heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Kop ICT BV (Kop Groep) verwerkt ten behoeve van Kop ICT & Telecom. Kop ICT BV (Kop Groep) accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Kop ICT BV (Kop Groep) bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Kop ICT & Telecom, tenzij Kop ICT BV (Kop Groep) op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Kop ICT BV (Kop Groep) behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.Elke aanpassing zal via Kop ICT & Telecom bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Kop ICT & Telecom gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Kop ICT & Telecom in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-05-2018.